KARMELNA.net

בקניון הרהיטים מזגן רק 1290 !

كرملنا 11/04/2019

מלאי המזגנים הגדול בצפון רק ברהיטי חלבי מותקאל

מזגן החל מ 1290 שקל

מזגנים מכל הסוגים

תצוגה מרהיבה

קניון הרהיטים חלבי מותקאל

מרכז מסחרי דאלית אל כרמל

048395326