KARMELNA.net

מיזם הקמת המכון הטכנולוגי להעצמת צעירי העדה הדרוזית

كرملنا 07/02/2019

הושק המיזם הטכנולוגי להעצמת החייל הדרוזי בדאלית אל כרמל ביוזמת מר קופטאן חלבי ראש העמותה לקידום מעמד החייל הדרוזי .

השתתפו בהשקת המיזם :

 

השר אלי כהן .מנכל הטכניון. קצנים בכירם .ראשי מועצות .מנכל בנק ישראל .אנשי דת ושופטים .יו"ר פורם מנכלי ההייטק . יועץ ראש הממשלה לכלכלה .אנשי הייטק אנשי אקדמיה .חברי כנסת לשכה לטכנולוגיות לישראל .נשיא מכללת נתניה .ראש המלג .אנשי ציבור